Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2018

bakteria
1557 c834
Reposted fromzungud zungud viaLuukka Luukka
bakteria
0532 0dee 500
Reposted fromdusix dusix
bakteria
5324 1890 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaunmadebeds unmadebeds

August 04 2018

bakteria
bakteria

August 03 2018

bakteria
6495 5357 500
Taki komplement, to ja rozumiem.
bakteria

August 02 2018

bakteria
1123 af3b 500
Reposted frommakle makle viaunique unique
bakteria
2365 99cb

August 01 2018

bakteria
2844 9798
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viaIzzy721 Izzy721
bakteria
4480 f765 500
Reposted fromipo ipo viaflauschfisch flauschfisch
bakteria
bakteria

Twoja obecność nikomu nie uratuje życia. Nie zmieni wyników badań. Nie uczyni możliwej teleportacji o dwa kraje dalej. Ale pewnego dnia być może sprawi, że komuś po prostu będzie łatwiej przejść przez trudny czas, który nazywamy życiem. 

Pora znów być kimś więcej, a nie mniej, niż tylko człowiekiem.

Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiammistake iammistake

July 31 2018

bakteria
0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viaxannabelle xannabelle

July 30 2018

bakteria
-Dlaczego chce Pan wrócić do Polski?
-Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej.
— Marek Hłasko na pytanie dziennikarza o przyczyny powrotu do kraju
bakteria
bakteria
4180 76c6 500
Reposted fromMsCaptain MsCaptain viadotmariusz dotmariusz
bakteria
9073 b7b5 500
Reposted frominto-black into-black
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl